• 0494 054 115
  • Regio Mechelen
  • wim@aektechnics.be

Blog

Hoe werkt een zonneboiler?

Met een zonneboiler kan u uw energiefactuur drastisch verlagen. Zo kan u de kosten van uw factuur van warm water tot 60% reduceren. Maar hoe werkt een zonneboiler eigenlijk? En hoe zorgt hij ervoor dat u zoveel bespaart?

Een zonneboiler zet zonlicht om in warmte. Die warmte wordt vervolgens opgeslagen in een voorraadvat met water. Als het zonlicht niet voldoende wamte geeft, zorgt de naverwarming voor voldoende warm water. In de zomer kan een zonneboiler het sanitair water volledig opwarmen.

Werking zonneboiler

De werking van een zonneboiler lijkt op het eerste zicht eenvoudig. Maar is het dat ook? Het proces van zonlicht tot warm water ziet er als volgt uit:

  1. Een zonnecollector vangt zonlicht op en ze het om in warmte. De collector stuurt de warmte naar een vloeistof die vervolgens de zonnewarmte naar het opslagvat vervoert.
  2. Deze overdracht van collector naar voorraadvat gebeurt via leidingen. Als de vloeistof de warmte afgegeven heeft, wordt de afgekoelde vloeistof terug naar de collector gepompt. Heel het voorgaande proces kan dan weer opnieuw beginnen.
  3. Het voorraadvat houdt de door de zon geproduceerde warmte bij tot er nood aan is. Tijdens dagen met voldoende zonlicht kan het water in het voorraadvat een temperatuur van 80 °C behalen.
  4. De pomp tussen de zonnecollector en het voorraadvat wordt via een regeling ingeschakeld zodra de collector warmer is dan het water in het voorraadvat. Deze regeling beschermt ook tegen oververhitting.
  5. Als de zon niet genoeg warmte geeft, doet de naverwarming het werk. Naverwarming kan via elektrische weerstand, een doorstroomtoestel op gas of een CV-ketel. Als u een duoboilet hebt, zit de naverwarming in het voorraadvat.